Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

PLAC – Jabl-ˇ

24. 8. - 14. 9. / Galerie Kaplička, ul. Palackého, Jablonec nad Nisou – Mšeno

Sedmá výstava v Galerii Kaplička s názvem Jabl-ˇ se uskutečnila v režii spolku PLAC.

Ve středu 24.8. v 18:30 si návštěvníci vernisáže mohli sáhnout na nápis dnes již zaniklého obchodního domu Jabloň. Část symbolu Jablonce z minulosti byla přetvořena v naše  „NE” vybraným projektům a záměrům jablonecké radnice, které považujeme za velmi problematické.

Po skončení vernisáže si lze výstavu prohlížet prosklenými dveřmi, v kapličce setrvá do 14. září.

O výstavě

Jablonec bude mít nové nákupní centrum, objekt, který žije jen v otvíracích hodinách a v noci zanechává své okolí mrtvé, bez přirozené kontroly z oken obyvatel, objekt, který bezprecedentně privatizuje a zastavuje dosud veřejnou ulici, objekt, který svými garážemi vytváří prostorové bariéry a zhoršuje prostupnost místa, objekt, který výrazně snižuje množství vzrostlých stromů v okolí, objekt, který zhorší dopravní situaci, aniž by nabízel přiměřenou kompenzaci, objekt, který svým autistickým výrazem ignoruje bohatou strukturu fasád okolních budov.

Jablonec bude mít nový územní plán, plán, který umožňuje zástavbu okolní volné krajiny, aniž by zohledňoval její neefektivitu při správě města, plán, který nerozvíjí potenciál přírodních kvalit města a jeho okolí a nevytváří dostatečné podmínky pro celkové zlepšení kvality života ve městě.

Jablonec bude mít 11 kasín, míst, která hazardem prokazatelně zvyšují kriminalitu a mají celou řadu negativních sociálních důsledků, míst, která svými zaslepenými výlohami umrtvují své okolí, míst, která svými negativními důsledky devalvují hodnotu okolních nemovitostí.

No… a? PLAC říká NE. Na všechny uvedené výhrady mělo vedení města přímý vliv, ať už iniciační nebo regulační. Jejich důsledkem budou často nevratné změny, které ovlivní město
a kvalitu života v něm na mnoho let dopředu. Rozdělený vývěsní štít z již neexistujícího obchodního domu Jabloň symbolizuje mizení historických otisků a vrstev, zpřetrhání původních významů i neochotu systematicky navazovat a rozvíjet zděděné. Písmena NO – anglický výraz pro NE, zhmotňují v prostoru Galerie Kaplička náš nesouhlas s tímto způsobem rozvoje našeho města.

Tato výstava se koná s finanční podporou Statutárního města Jablonec nad Nisou a Libereckého kraje a formou výtvarné instalace vrací veřejné peníze do veřejného prostoru. Jejím cílem je podněcovat kritické myšlení, občanskou iniciativu a imaginaci.

 

Podobné příspěvky