Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

Šimon Cibulka – Mizení

28. 6. - 28. 7. 2017 / Galerie Kaplička, ul. Palackého, Jablonec nad Nisou – Mšeno

Poslední předprázdninová vernisáž v Galerii kaplička se uskutečnila ve středu 28.6.

Tentokrát do kapličky zavítal Šimon Cibulka, který představil svůj sochařský počin Mizení.

Po skončení vernisáže si výstavu budete moci prohlédnout okénkem ve dveřích, a to až do 28.7.

Výstava se koná s finanční podporou Statutárního města Jablonec nad Nisou.

O autorovi

Šimon Cibulka se narodil v roce 1985 v Praze. Studoval nejprve na Středním odborném učilišti ve Světlé nad Sázavou, později od roku 2007 na Akademii výtvarných umění v Ateliéru sochařství II u profesora Jindřicha Zeithammla. Od roku 2005 se účastní sochařských sympozií v Čechách i v zahraničí, naposledy sympozia WIR 2 v německém Selbu.

Výstavy:

2006 – BARTOŠ&CIBULKA, zámecká zahrada, Panenské Břežany

2010 – SOCHA II, Rašínovo Nábřeží, Praha

2010 – LUMINO, Litoměřice

2012 – VÍTÁNÍ JARA, AVU

2013 – DIPLOMANTI AVU, NG Praha

2015 – MÍSTO SOCHY, Klatovy

O výstavě

„Touto instalací se pokouším poukázat na pomíjivost jako na fenomén, na tento obtížně uchopitelný proces, který může trvat jak tisíce let, tak třeba několik vteřin. Snažím se tak zachytit určitou fázi či okamžik mizení, moment odeznívání patrnosti, vystihnout neostré hranice existence. Jak téma tak samotná instalace přitom souzní s objektem mšenské kapličky: fyzicky jsou v harmonickém dialogu s tvaroslovím jejího interiéru a téma mizení se odráží v samotném objektu kaple, která stojí utopená a ztracená mezi panelákovou zástavbou. Stala se tak sama o sobě jakýmsi mementem časů a stavů minulých a zaniklých.“

Podobné příspěvky