Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

Tištěná architektura

Cyklus přednášek „Tištěná architektura“ má za cíl upozornit na zajímavé knihy a texty architektů, o architektech a o architektuře. Autoři, případně hlavní protagonisté knih z řad architektů, historiků, teoretiků a kritiků architektury představí své projekty, názory nebo badatelské závěry a seznámí s okolnostmi vzniku knihy.

koordinátor projektu: Jakub Chuchlík
organizační tým: Ida Chuchlíková, Vladimír Opatrný, Dana Janatová
podporuje: Vladimírovo knihkupectví Serius, Martin Wenzel video&filmproduction, IUCH architektura, Statutární město Jablonec n. N. (2013, 2014, 2015, 2016, 2017), Nadace české architektury (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

47/ Jiří Jiroutek: Už nejdu do Ještědu

47/ Jiří Jiroutek: Už nejdu do Ještědu

Další, již 47. přednáška z cyklu Tištěná architektura se uskuteční v pátek 7. února v 18.30. Naším hostem bude tentokrát Jiří Jiroutek, který představí svou knihu s názvem Už nejdu do Ještědu. O publikaci slovy autora: Po knize Fenomén Ještěd je to v pořadí druhý titul, ...

Více

46/ Karolína Jirkalová a Ondřej Dušek

46/ Karolína Jirkalová a Ondřej Dušek

V pátek 22. listopadu se můžete opět po čase těšit na další, již 46. přednášku z cyklu Tištěná architektura. Kritička architektury Karolina Jirkalová a architekt Ondřej Dušek nám představí svou knihu K čemu jsou architekti. Přednáška se koná s finanční podporou Nadace české architektury. O knize ...

Více

44/ Yvette Vašourková a Igor Kovačević

44/ Yvette Vašourková a Igor Kovačević

Přednáška se bude věnovat tématu architektonických soutěží. Pozvání přijali Yvette Vašourková a Igor Kovačević, jejichž architektonické studio Moba mimo jiné organizovalo architektonickou soutěž o návrh na terminál veřejné dopravy v Jablonci. www.moba.name Přednáška se koná s finanční podporou Nadace české architektury.

Více

43/ Anna Beata Háblová

43/ Anna Beata Háblová

Ing. arch. Anna Beata Háblová, Ph.D. (*1983) architektka, teoretička a básnířka vystudovala architekturu na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Za architektonické návrhy i teoretické práce získala ceny Young Architect Award 2010, Young Planning Professionals Award 2012 a Juniorstav 2012. Publikovala básnické sbírky Kry (Mox Nox, 2013), Rýhy ...

Více

42/ Milota Sidorová

42/ Milota Sidorová

Ing. Milota Sidorová, PhD. (*1986) studovala krajinnou architekturu, územní plánování, grafický design, filmovou produkci, metody sociálního výzkumu a management lidských zdrojů na různých školách v Evropě, Asii a Americe. Byla zakládající členkou mezinárodního urbanistického festivalu – reSITE a jeho hlavní koordinátorka v letech 2011-2015. V roce 2013 získala ...

Více

41/ Eva Novotná

41/ Eva Novotná

Mgr. Eva Novotná (*1979) historička umění a architektury, dlouhodobě se zabývá poválečnou bytovou výstavbou a zpracovává dějiny panelových sídlišť. Přednáška se bude věnovat knize Paneláci 1, která je katalogem cyklu výstav Příběh paneláku, realizovaných v letech 2014–2017 ve všech krajských městech. Formou pasportů představuje ...

Více

40/ David Vávra

40/ David Vávra

akad. arch. David Vávra (*1957) vystudoval architekturu na ČVUT v Praze, pražské Akademii výtvarných umění a absolvoval stáž v Paříži. Společně s Milanem Šteindlerem v 70. letech 20. století v Praze spoluzakládal divadlo Sklep. V letech 1985–1989 pracoval jako projektant v družstvu DRUPOS a od roku 1990 vede vlastní ateliér společně s Kateřinou ...

Více

39/ Tomáš Zdvihal

39/ Tomáš Zdvihal

ing. arch. Tomáš Zdvihal (*1986) vystudoval architekturu na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Praxi získal u řady významných českých architektů. Od roku 2012 spolupracuje s Michalem Fišerem ve sdružení Tři architekti. V roce 2011 založil v Českých Budějovicích spolu s Mirkem Vodákem spolek CBArchitektura – ...

Více

38/ Michaela Hečková

38/ Michaela Hečková

Mgr. Michaela Hečková (*1986) studovala bohemistiku a kulturální studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a teorii interaktivních médií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Vede společně s kavárníkem Ondřejem Kobzou projekt Piána na ulici. Dlouhodobě se věnuje intervencím a oživení veřejného prostoru. Působila ...

Více