Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
5 / Rostislav Švácha

5 / Rostislav Švácha

Pátek 8. 2. 2013 / Knihkupectví Serius

Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc (*1952) je historikem architektury a pedagogem. Působí na ústavu dějin umění Akademie věd a přednáší na Akademii výtvarných umění v Praze a Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Přednáška se věnovala knize Naprej!, mapující sportovní stavby od 16. století do současnosti.

ŠVÁCHA, R. a kol. Naprej! Česká sportovní architektura 1567 – 2012. Praha: Prostor, 2012.

Podobné příspěvky