Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
7 / Cyril Říha a Kristýna Zajícová

7 / Cyril Říha a Kristýna Zajícová

Pátek 26. 4. 2013 / Knihkupectví Serius

Mgr. Cyril Říha, Ph.D. (*1975) je teoretik architektury a pedagog. Působí v Centru pro teoretická studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a na fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Věnuje se komplexním jevům v architektuře a urbanismu.
Mgr. Kristýna Zajícová (*1982) je teoretička designu. Mimo jiné se podílela na výzkumném projektu, výstavě a knize Husákovo 3+1.

Přednáška popisovala výzkumný projekt Husákovo 3+1, který mapoval životní styl, bytovou a spotřební kulturu panelového sídliště 70. let minulého století. Projekt byl zakončen úspěšnou výstavou a rozsáhlým katalogem.

HUBATOVÁ-VACKOVÁ, L., ŘÍHA, C. (ed.). Husákovo 3+1. Bytová kultura 70. let. Praha: VŠUP, 2007.

Podobné příspěvky