Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
14 / Monika Mitášová

14 / Monika Mitášová

Pátek 21. 2. 2014 / Knihkupectví Serius

Ing. arch. Monika Mitášová, Ph.D. (*1968) je vystudovaná architektka, která se zabývá dějinami i současností v teoriích architektury.

Přednáška se vztahovala k dvojici knih textů a rozhovorů o americké kritické a projektivní architektuře.

MITÁŠOVÁ, M. Oxymorón a pleonasmus – Texty kritické a projektivní teorie architektury. Praha: Zlatý řez, 2011.

MITÁŠOVÁ, M. Oxymorón a pleonasmus II – Rozhovory o kritické a projektivní teorii architektury. Praha: Zlatý řez, 2013.

Podobné příspěvky