Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

Tištěná architektura

Cyklus přednášek „Tištěná architektura“ má za cíl upozornit na zajímavé knihy a texty architektů, o architektech a o architektuře. Autoři, případně hlavní protagonisté knih z řad architektů, historiků, teoretiků a kritiků architektury představí své projekty, názory nebo badatelské závěry a seznámí s okolnostmi vzniku knihy.

koordinátor projektu: Jakub Chuchlík
organizační tým: Ida Chuchlíková, Vladimír Opatrný, Dana Janatová
podporuje: Vladimírovo knihkupectví Serius, Martin Wenzel video&filmproduction, IUCH architektura, Statutární město Jablonec n. N. (2013, 2014, 2015, 2016, 2017), Nadace české architektury (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

10 / Lucie Stejskalová

10 / Lucie Stejskalová

MgA. Mgr. Lucie Stejskalová (*1982) je teoretička architektury věnující se městským strategiím. V současnosti působí na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Přednáška se věnovala tématu doktorandského projektu a připravované knize Myslet město o současných přístupech k městskému plánování.

Více

9 / Matúš Vallo

9 / Matúš Vallo

Ing. arch. Matúš Vallo (*1977) je architekt, hudebník a aktivista. Spolu s Oliverem Sadovským vede bratislavský ateliér Vallo Sadovský architects a je spoluautorem formátu Městské zásahy. Přednáška se věnovala novým rolím architekta, které se posouvají od vykonavatele zadání k aktivní iniciaci proměny prostředí. Kromě ...

Více

8 / Michal Kuzemenský

8 / Michal Kuzemenský

Ing. arch. Michal Kuzemenský (*1967) je architekt, urbanista a pedagog. Spolu s Ondřejem Synkem je vedoucím ateliéru na fakultě architektury ČVUT, v rámci platformy RE: se věnuje urbanistickým koncepcím měst. Přednáška se věnovala aktuální ročence české architektury, popisovala proces jejího vniku i metodu výběru ...

Více

7 / Cyril Říha a Kristýna Zajícová

7 / Cyril Říha a Kristýna Zajícová

Mgr. Cyril Říha, Ph.D. (*1975) je teoretik architektury a pedagog. Působí v Centru pro teoretická studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a na fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Věnuje se komplexním jevům v architektuře a urbanismu. Mgr. Kristýna Zajícová (*1982) je teoretička designu. Mimo jiné se ...

Více

6 / Petr Kratochvíl

6 / Petr Kratochvíl

Doc. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. (*1950) je teoretikem architektury a pedagogem. Působí na ústavu dějin umění Akademie věd a přednáší na fakultě architektury Technické univerzity v Liberci. Přednáška se věnovala antologii textů předních světových architektů a teoretiků o významu veřejného prostoru Architektura a veřejný prostor.

Více

5 / Rostislav Švácha

5 / Rostislav Švácha

Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc (*1952) je historikem architektury a pedagogem. Působí na ústavu dějin umění Akademie věd a přednáší na Akademii výtvarných umění v Praze a Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Přednáška se věnovala knize Naprej!, mapující sportovní stavby od 16. století do současnosti.

Více

4 / Václav Umlauf a Zuzana Koňasová

4 / Václav Umlauf a Zuzana Koňasová

MTh. Václav Umlauf, Ph.D. (*1960) je teolog, filozof a pedagog. Přednáší na Technické univerzitě v Liberci a v roce 2011 by editorem publikace Střed Liberce v proměnách staletí. Ing. arch. Zuzana Koňasová (*1983) je architektka, grafička, organizátorka přednášek a koordinátorka mezinárodních projektů. V roce 2011 se podílela ...

Více

3 / Petr Klíma

3 / Petr Klíma

Ing. arch. Mgr. Petr Klíma (*1981) je architekt, teoretik architektury, pedagog a organizátor. Působí na ústavu umění a designu na Západočeské univerzitě v Plzni a ve společnosti Plzeň 2015, kde připravuje akce a projekty spjaté s architekturou a veřejným prostorem. Přednáška se věnovala badatelskému projektu mapujícímu české ...

Více

2 / Miroslav Masák

2 / Miroslav Masák

Prof. Ing. arch. Miroslav Masák (*1932) je architekt, spoluzakladatel ateliéru SIAL, vedoucí legendární Školky architektury, po revoluci také poradce prezidenta Václava Havla a pedagog na několika českých školách. Přednáška pokrývala období a témata zahrnutá ve třech publikacích: katalogu k výstavě Mašinisti, knize mapující dílo ...

Více

1 / Martin Rajniš

1 / Martin Rajniš

Prof. Ing. arch. Martin Rajniš (*1944) je architekt a pedagog. Po studiích prošel libereckým SIALem a Školkou architektury. V 90. letech se věnoval velkým developerským projektům a vedl ateliér na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V posledních letech se věnuje především dřevěným stavbám. Přednáška na téma Přirozená architektura ...

Více