Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

2011 září: setkání s náměstkem pro rozvoj

V návaznosti na podanou námitku ke konceptu ÚP se architekt Jakub Chuchlík sešel s náměstkem pro rozvoj města Petrem Vobořilem a představil mu důvod a smysl námitky.

Na závěr setkání pozval pana náměstka (a jeho prostřednictvím i ostatní zastupitele) na první ročník festivalu Den architektury, který se věnoval prolukám a prázdným místům v centru města.

Podobné příspěvky