Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

2014 březen: otevřený dopis primátorovi

27. 3. 2014

27. 3. 2014 členové PLACu v návaznosti na jednání zastupitelstva 20. 3. 2014 adresovali panu primátorovi Petru Beitlovi následující otevřený dopis: 

Vážený pane primátore,

náš dopis ze dne 19. 2. 2014 vyjadřoval náš občansko‐profesní postoj k rozvoji našeho města a byl psán v dobré víře v konstruktivní dialog. Z toho důvodu jsme ocenili Váš návrh společné schůzky nad tímto tématem smluvený na pátek 28. 3. 2014. Ze zvukového záznamu zastupitelstva, které proběhlo ve čtvrtek 20. 3. 2014, jsme se dozvěděli, že existuje písemná reakce architekta Hrona na náš otevřený dopis. Zastupitelům bylo z Vaší strany naznačeno, že jeho úroveň erudice a způsob argumentace považujete za přesvědčivější. Předpokládáme, že tato reakce je podkladem k našemu setkání. Překvapuje nás proto, že jsme tento dokument neobdrželi s předstihem, tak abychom naši schůzku mohli skutečně využít k dialogu, nikoli k seznamování se s novým textem. Kromě nekorektnosti vede tento postup k plýtvání našeho i Vašeho času.

Zároveň se musíme ohradit proti manipulativnímu zařazení do jakési skupiny tzv. „Mladých architektů“. Nevíme o žádné takové skupině ani o nikom, kdo by měl naše svolení nás tímto jménem zastupovat. Naše architektonické studio se jmenuje IUCH ARCHITEKTURA, Ida Chuchlíková spolupracuje s pražskou platformou RE: a kultivaci veřejného prostoru města a krajiny se věnujeme s občanským sdružením PLAC. Otevřený dopis jsme psali jako odborně vzdělaní občané. „Mladí architekti“ byl název výstavy, kterou pořádala galerie My v roce 2012 jako součást cyklu o jednotlivých uměleckých oborech v Jablonci. Naše studio bylo jedním z pozvaných vystavujících. Nazývat nás proto zástupci „Mladých architektů“ považujeme z Vaší strany za arogantní diskreditaci našeho názoru na základě věku. Tvrzení pana náměstka Petra Vobořila a pana Petra Tulpy, že jsme měli svého zástupce při sestavování strategického plánu v roce 2007 („Mladí architekti měli svého zástupce v odborné komisi, která projednávala v roce 2007, když ještě byli studenti, svého zástupce. Jakéhosi svého „guru“, který v tom bydlení byl, a dneska se otočili úplně na obrtlíku a říkají, že to je všechno špatně.“) je už zcela smyšlenou, účelovou fabulací. Pokud bychom měli tato tvrzení brát vážně, museli bychom žádat omluvu.

V tomto kontextu zvažujeme i smysl naší účasti na současné aktualizaci Strategického plánu. Do pracovní skupiny „Infrastruktura, životní prostředí, urbanismus a bydlení“ nominoval Idu Chuchlíkovou zastupitel Pavel Žur. Jeho nabídky si vážíme, protože tento dokument považujeme za důležitý koncepční podklad rozvoje města. Svou účastí však Ida Chuchlíková nikoho nezastupuje a nemůže nést ani odpovědnost za případný protichůdný, byť většinový výstup této pracovní skupiny.

Také není pravda, jak uvedl Petr Vobořil, že bychom se pravidelně scházeli. Na konci září 2013 nás oslovil k zakázce, kterou jsme ale po prostudování podkladů i situace odmítli. Na naše odůvodnění, které obsahovalo komplexní rozbor problematických bodů a nabídku spolupráce při jejich řešení, jsme nedostali žádnou odpověď. V rámci spolupráce s platformou RE: se Ida Chuchlíková podílela na generelu plakátovacích ploch. S panem náměstkem Petrem Vobořilem se však nesetkává.

V našem otevřeném dopisu jsme ve vztahu k rozvoji města poukazovali mimo jiné na vnitřní rezervy města (proluky, prázdné domy, nedořešená území atd.) a nekompetentní rozhodování bez odborného posouzení. Jednání o prodeji pozemku parc. č. 2808, které proběhlo na minulém zastupitelstvu, je toho bohužel doslova skandálním důkazem. Tato nárožní parcela je podle platného územního plánu zastavitelná, její zastavitelnost vyplývá i ze smyslu urbánní struktury a kvalitní dům na tomto místě by mohl vyřešit nevlídné místo, definované pouze dopravními parametry. Na základě ničím nepodložených laických tvrzení pana zastupitele Františka Peška, pana náměstka Miloše Veleho a paní náměstkyně Soni Paukrtové ( „Já si myslím, že ten pozemek, tak jak je v současné době, jak vypadá jeho reálný stav, tak je fakticky nezastavitelný. Čili já bych z titulu své funkce předsedkyně výboru rozvoje města dala podnět, abychom ho zařadili mezi nezastavitelné a provede se to formou změny územního plánu.“) bylo rozhodnuto o budoucnosti důležitého místa v centru města. Tvrzení o nedostatku investorů pro zástavbu proluk přestává být důvěryhodné a výzvy k efektivnímu využití městského centra opět vyznívají naprázdno.

Tento dopis posíláme v kopii i členům zastupitelstva města.

S pozdravem,

V  Jablonci nad Nisou, dne 27. 3. 2014

MgA. Ida Chuchlíková
MgA. Jakub Chuchlík

Podobné příspěvky