Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

Územní plán Jablonce nad Nisou

Hodně lidí si myslí, že proniknout do tajů a spletitosti územního plánu je parketa pro odborníky. Částečně tomu tak je. Územní plán (ÚP) je součástí plánovací dokumentace, která představuje komplexní pohled na město a dává pravidla jeho rozvoji. Je zpracován odborníky a jeho prostudování je časově značně náročné.

Důležitým předpokladem však je, že územní plán by měl být vzájemnou dohodou mezi státní správou, samosprávou a lidmi, kteří v území, jehož povahu ÚP upravuje, žijí. Chybí-li plánu srozumitelnost, protiřečí-li si, nejsou-li jeho výstupy zdůvodněny, nemůžeme ho považovat za kvalitně zpracovaný.

Cílem PLACu je mimo jiné kultivace veřejného prostoru města a krajiny. Proto je jedním z témat i nový územní plán, který veřejný prostor i krajinu bude dlouhodobě ovlivňovat.

Rádi bychom, aby se pro obyvatele města stal územní plán srozumitelným dokumentem. Aby věděli, jaké proměny mohou očekávat ve svém okolí.

V této rubrice postupně doplňujeme zprávy o průběhu komunikace mezi členy PLACu, zadavatelem a zpracovatelem ÚP

koordinátor projektu: Ida Chuchlíková
zmocněný zástupce veřejnosti při pořizování ÚP: Jakub Chuchlík

2011 srpen: veřejné projednání konceptu ÚP

17. 8. 2011 proběhlo veřejné projednání konceptu Územního plánu. Byla to naše první debata se zástupci města o koncepci budoucího rozvoje a místo, kde se Ida a Jakub seznámili s Vladimírem. Odpovědi na otázky nás bohužel nepřesvědčily o rozumném a koncepčním plánu pro Jablonec. Několik z nich přepisujeme v nezkomolené verzi ...

Více