Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

ARCHITEKTURA A KRAJINA

středa 25. 9. v 18.30 / Vladimírovo knihkupectví Serius, Mírové náměstí 11

Současná města hledají možnosti, jak zvýšit svoji odolnost vůči klimatickým extrémům, a jak tvořit městský veřejný prostor, který nejen umí udržitelně hospodařit s dešťovou vodou, ale je také atraktivní a zdravý pro městský život.

Martin Vysoký, krajinářský architekt působící ve švédském ateliéru Edge, vám přiblíží tvorbu tzv. modrozelené infrastruktury a jejích systémů, jenž na tyto současné výzvy dokáží komplexně reagovat.

Přednáška se koná s podporou Nadace české architektury a Statutárního města Jablonec nad Nisou.

Tato akce je součástí Týdne pro klima v Libereckém kraji.

Podobné příspěvky