Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

ARCHITEKTURA A VODA

pondělí 17. 6. v 18.30 / Vladimírovo knihkupectví Serius, Mírové náměstí 11

V pondělí 17. 6. v 18.30 se ve Vladimírově knihkupectví Serius uskutečnila 2. přednáška z nového cyklu Architektura a…, která byla věnována tématu ARCHITEKTURA A VODA.

Náš host, doc. Ing. David Stránský, Ph.D., vedoucí katedry zdravotního a ekologického inženýrství ČVUT, pohovořil o fungování vody ve městě, způsobech jejího zadržování a dalšího využití.

Večer byl zakončen debatou za účasti náměstka primátora Jakuba Chuchlíka.

Přednáška se konala s finanční podporou Nadace české architektury a statutárního města Jablonec nad Nisou.

Podobné příspěvky