Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

Co se chystá v okolí

Po zkušenosti ze způsobu zveřejňování již zpracovaných projektů v Jablonci nad Nisou jsme si předsevzali vytvořit přehlednou webovou aplikaci – mapu, která umožní městům představit svým občanům srozumitelně projekty související s fyzickou podobou veřejného prostoru. Občanům nabídneme možnost snadno se zorientovat v tom, co se chystá, zpřístupníme jim zpracované projekty, včetně možnosti porovnání základních informací. Dozvědí se také, jak a kdy se mohou smysluplně aktivně zapojit.

Od transparentně předkládaných záměrů si slibujeme zlepšení způsobu jejich zadávání i postupné zkvalitnění samotných projektů, včetně důrazu na včasné projednání s veřejností. Věříme, že sledováním veřejných projektů v čase napomůžeme i těm, jejichž realizace překlenuje více než jedno volební období.

koordinátor projektu: Ida Chuchlíková
organizační tým: Ida Chuchlíková, Ondřej Štěpán, Jakub Souček, Dana Janatová
podporuje: Nadace Open Society Fund Praha

Spouštíme kampaň „Co se chystá v okolí“

Spouštíme kampaň „Co se chystá v okolí“

Do konce listopadu máte jedinečnou možnost finančně podpořit náš nový projekt Co se chystá v okolí, pro který jsme tentokrát založili vlastní webové stránky. Pusťte si video a pokud Vám náš záměr přijde smysluplný, podpořte nás. Jsme přesvědčeni, že zveřejňování tohoto druhu informací by ...

Více