Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Den architektury 2012

Den architektury 2012

29.–30.9. 2012

Jablonec pouze dnes nad Nisou

Druhý ročník Dne architektury byl založen na aktivaci území podél řeky Nisy. Na jeden den tu vznikl park, kde se s přizvanými odborníky od rána do večera přednášelo a besedovalo o významu řeky ve městě, možnostech jejího využití i architektuře okolo ní. Celodenní program nabídl každou hodinu jiné téma:

Sobota 29.9.2012
19:00 / Kino Junior

ARCHITEKTURA JE MĚSTO

Speciální projekce dokumentárního filmu Urbanized

Beseda s architekty Idou Čapounovou, Jakubem Chuchlíkem, Janem Kadlasem, Davidem Pavlištou a kritičkou architektury Karolínou Jirkalovou.

Neděle 30.9.2012

10:00 / nábřeží u Kamenné ulice

ARCHITEKTURA JE SETKÁNÍ, HRA I ZÁBAVA

Architekti Ida Čapounová, Jakub Chuchík, Jan Kadlas a David Pavlišta přivítali účastníky, představili smysl akce a zahájili hru pro děti a rodiče.

Architektka Eliška Šídová a La kavárna zvaly na petanque a víno během celého dne.

Architekt Matěj Jakoubek po celý den pískal sportovní klání na netradičním místě.

11:00 / nábřeží u Rudolfových lázní

ARCHITEKTURA JE SPOLUPRÁCE

Organizátoři akce Městské zásahy Jablonec n.N. 2013 představili, jak se může každý podílet na zlepšování města, veřejného prostoru a života v něm (www.mestskezasahyjablonec.cz)

12:00  / nábřeží  u Rudolfových lázní

ARCHITEKTURA JE POCHUTNÁNÍ

Společné grilování na břehu řeky Nisy.

13:00 / na nábřeží u Zeleného stromu

ARCHITEKTURA JE HLEDÁNÍ

Kritička architektury Karolína Jirkalová představila úspěšné příklady úprav nábřeží v jiných městech v České republice i ve světě.

14:00 / nábřeží v Tyršových sadech

ARCHITEKTURA JE HISTORIE

Pamětník a historik Václav Vostřák provedl účastníky historií Tyršových sadů, Sokolovny a Městských lázní.

15:00 / městské lázně

ARCHITEKTURA JE SOUČASNOST

Architektka Dita Procházková provedla návštěvníky budovou městských lázní.

Architekt Pavel Tauš představil studii rekonstrukce budovy na městskou knihovnu.

16:00 / nábřeží u Kamenné ulice

ARCHITEKTURA JE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Biologové Vojtěch Abrahám a Jan Albert Šturma představili ekologický význam řeky ve městě, rostliny a živočichy ve vodě i kolem ní.

17:00 / nábřeží u Rudolfových lázní

ARCHITEKTURA JE POHYB

Ekonom a člen výkonné rady o.s. Auto*mat Jakub Stránský představil možnosti pěší a cyklistické dopravy, výhody koncepčního řešení prostupnosti města a praktické příklady z Prahy (www.auto-mat.cz).

18:00 / nábřeží u Rudolfových lázní

ARCHITEKTURA JE BUDOUCNOST

Architekti Ivan Lejčar a Petr Klápště představili v rámci panelové diskuze projekty, které jejich ateliéry v této lokalitě v různých obdobích zpracovaly pro město.

19:00 / nábřeží u Rudolfových lázní

ARCHITEKTURA JE ŽIVOT VE MĚSTĚ

Venkovní projekce dokumentárního filmu Urbanized, občerstvení a volná zábava.

14. 11. 2012

Na vyžádání představitelů města proběhla projekce dokumentárního filmu Urbanized. Diskuse po filmu se účastnili architekti Ida Čapounová, Jakub Chuchlík, David Pavlišta a Jan Kadlas.

Koordinátor projektu: Jakub Chuchlík
Organizační tým: Ida Čapounová, Jakub Chuchlík, David Pavlišta, Jan Kadlas
Jabloneckou část programu podpořili: Statutární město Jablonec n. N., La Kavárna, IUCH architektura, Kadlas Pavlišta architekti

Kompletní fotogalerii naleznete zde.

Podobné příspěvky