Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

Den architektury – Hledání ztracené identity

sobota 1. 10. 16-19 hod. / Tyršovy sady - sokolovna

Zveme vás na jabloneckou část programu celorepublikového festivalu Den architektury.

Letos se můžete těšit na komentovanou procházku Tyršovými sady i budovou sokolovny, zaměřenou na historii i budoucnost území, uměleckou instalaci, promítání.

Sraz v 16 hod před vstupem do sokolovny.

Předpokládaná doba trvání akce 2-3 hodiny.

Komentovaná procházka s architektkami architektky Ida Chuchlíková a Dita Procházková ze spolku PLAC přiblíží historii vzniku Tyršova parku a jeho roli v životě města v proměnách času. Zaměří se i na vizionářský záměr jabloneckého Sokola objevit ztracenou identitu tohoto území.

Provedou vás příklady současných proměn veřejného prostoru . Společně propátráte budovu Sokolovny uvozující park: z nejhlubšího podzemí, kde se nedávno objevila zapomenutá studna, vystoupáte až do nejvyšších pater stavby, která hrála v historii města důležitou roli.

Městský architekt David Pavlišta vám prozradí, co se v prostoru parku lemujícího řeku Nisu a v Sokolovně plánuje.

Jitka Skalická, starostka jabloneckého Sokola, představí, jak v příštích letech objevit ztracenou identitu.

Procházku po historii, současnosti i vizi budoucnosti ozvláštní umělecká instalace fotografa a video tvůrce Jana Vlčka.

V průběhu dne se budete moci zapojit do workshopu a zprostředkovat svůj vlastní příběh a vzpomínky do připravované expozice.

Hlavním organizátorem festivalu Den architektury je spolek Kruh, spolupořadatelem jablonecké části programu Tělocvičná jednota Sokol Jablonec n. Nisou.

Podobné příspěvky