Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

Den architektury

Festival Den architektury, který pořádá občanské sdružení Kruh, probíhá formou architektonických procházek v českých a moravských městech. Celá akce nabízí zdarma široké veřejnosti ojedinělou příležitost objevovat místní architektonické unikáty, seznamovat se s důležitými tématy svého města a podpořit vztah místních obyvatel k danému městu. V doprovodu řady významných českých architektů a historiků architektury mohou zájemci odhalit historické, krajinné a urbanistické souvislosti a zvláštnosti.

V Jablonci si klademe za cíl odhalovat skryté krásy, pojmenovávat přehlížené kvality, podporovat zájem o veřejný prostor a především iniciovat dialog o městě a kvalitní architektuře.

pořadatel: Kruh, o.s., www.kruh.info, www.denarchitektury.cz
organizátor jablonecké části: PLAC, o.s.

Den architektury 2012

Den architektury 2012

Jablonec pouze dnes nad Nisou Druhý ročník Dne architektury byl založen na aktivaci území podél řeky Nisy. Na jeden den tu vznikl park, kde se s přizvanými odborníky od rána do večera přednášelo a besedovalo o významu řeky ve městě, možnostech jejího využití ...

Více

Den architektury 2011

Den architektury 2011

První ročník Dne architektury byl zároveň oslavou 10. výročí občanského sdružení Kruh, které oslovilo architekty Idu Čapounovou a Jakuba Chuchlíka , aby se ujali zorganizování jablonecké části festivalu. Architektonickou procházku po městě pojali organizátoři netradičně. Místo po neorenesančních, secesních, modernistických a dalších výstavních domů z období ...

Více