Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

Den architektury

Festival Den architektury, který pořádá občanské sdružení Kruh, probíhá formou architektonických procházek v českých a moravských městech. Celá akce nabízí zdarma široké veřejnosti ojedinělou příležitost objevovat místní architektonické unikáty, seznamovat se s důležitými tématy svého města a podpořit vztah místních obyvatel k danému městu. V doprovodu řady významných českých architektů a historiků architektury mohou zájemci odhalit historické, krajinné a urbanistické souvislosti a zvláštnosti.

V Jablonci si klademe za cíl odhalovat skryté krásy, pojmenovávat přehlížené kvality, podporovat zájem o veřejný prostor a především iniciovat dialog o městě a kvalitní architektuře.

pořadatel: Kruh, o.s., www.kruh.info, www.denarchitektury.cz
organizátor jablonecké části: PLAC, o.s.

Den architektury 2011

Den architektury 2011

První ročník Dne architektury byl zároveň oslavou 10. výročí občanského sdružení Kruh, které oslovilo architekty Idu Čapounovou a Jakuba Chuchlíka , aby se ujali zorganizování jablonecké části festivalu. Architektonickou procházku po městě pojali organizátoři netradičně. Místo po neorenesančních, secesních, modernistických a dalších výstavních domů z období ...

Více