Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

Evelína Valášková: Kachny

pátek 16. 9. v 18.00 / Galerie Kaplička, ul. Palackého, Jablonec n. N. - Mšeno

V pátek 16. září od 18 hodin se konala další vernisáž v Galerii Kaplička.

Výstavu Kachny, malbu s přesahem do site-specific instalace, představila její autorka Evelína Valášková.

O autorce

Evelína Valášková pochází z Rokytnice nad Jizerou. Vystudovala Grafický design na Střední umělecko–průmyslové škole a Vyšší odborné škole Jablonec nad Nisou, aktuálně studuje tamtéž Vyšší odbornou školu obor Ražená mince a medaile. Po celý čas studia silně inklinuje k malířskému projevu a plánuje se mu věnovat i do budoucna. V její tvorbě jsou častým motivem zvířata v nejrůznějších podobách. Kromě malby se věnuje psaní poezie a organizuje občasná poetická setkání s dalšími lokálními básníky.

O výstavě

Animální tematika se v tvorbě Evelíny Valáškové vyskytuje velmi často. Tentokrát se odkazuje k lokalitě, která se nachází v blízkém okolí Galerie Kaplička – k jablonecké přehradě a pro toto vodní dílo nejtypičtějším vodním ptákům z řádu
vrubozubých – kachnám divokým. Trojice letících kachen zavěšená u stropu v trojúhelníkové kompozici odkazující na křesťanskou symboliku a Boží trojjedinost se odráží v iluzorní hladině zrcadlové fólie na podlaze kaple.

Po skončení vernisáže bude výstava k shlédnutí okénkem ve dveřích, a to až do 16. října.

Výstava se uskutečnila s finanční podporou Statutárního města Jablonec nad Nisou.

Podobné příspěvky