Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Oprava kapličky PSPŠ

Oprava kapličky PSPŠ

Navazujeme. „Pro blaho fšech“ opravil kapličku v letech 1998-2002 Pánský spolek přátel šachu. K desátému výročí rekonstrukce, napsal v roce 2012 WELMISTR Milan následující text:

Deset let opravené kapličky sv. Anny ve Mšeně.

Já se na to už fakt nemůžu koukat! To je pro ostudu!“
„Co to tady povídáš?“ – se ptá jeden z dalších asi sedmi WELMISTRů, toho dne se rokování NSR PSPŠ (Nejvyšší Spolkové Rady PSPŠ) ve Spolkovně U Papouška účastnících. Ten však stále jen tu svou, nenechá se vykolejit:
Deně chodím okolo, denně jsem z toho otrávenej! A určitě nejsem sám, tam chodí lidí, fakt pro ostudu!“
„Ale o co ti jde???“
Hlavní řečník však na to nic, a jede si, byv opravdu rozhorlen, stále tu svou: „Ostuda města, fakt, takovecjh let to tam stojí, už do ní i zatýká, minimálně střechu přeložit je třeba, ty dveře hrozný, ještě po stavařích, no, běžte se tam podívat“ – a rejpne trochu i do vlastních řad: „To skutečně nic Pro blaho není!!!“

„Co to tady píšu? – si říkáte „…a jak to souvisí s Mšenskou kapličkou? … a co to je za bláboly?“

Souvisí, věřte. Bylo to v roce 1998, kdy jsme se rozhodli, že zdarma opravíme kapličku ve Mšeně, zanechanou stavbaři, kteří ze Mšena odešli již před drahnou dobou, v takovém stavu, který skutečně našemu městu pochvalou nebyl. Na otázku: „Kdo to je MY?“ , lehká odpověď. O jména nejde, skutečně, kdo chce, ví, nebo se dopátrá, MY, tj.PSPŠ, tedy Pánský Spolek Přátel Šachu a jeho členové WELMISTŘI.

Od dohody k realizaci utekly jen dny. Nebylo však lehké, představitele města přesvědečit. Nakonec se podařilo, dohoda sepsána v tom smyslu, že veškeré práce budou provedeny zdarma, s patřičnou mírou odbornosti, veškeré postupy vždy řádně prokonzultovánony, na materiál uvolněno 50.000,- Kč. Nemyslete si, žádná ohromná částka to nebyla. Vždyť jen se soupisu vykonaných prací je patrno, že oprava nebyla nijak jednoduchá.

Zde malý přehled:

  1. Odvodnění kapličky kolem celého objektu pomocí zakopané drenážní trubky, zepředu pomocí kanálku, vše napojeno na městskou kanaluizaci.

  2. Oprava střechy, přeložení a doplnění břidlicové krytiny, nové oplechování na římse čela kapličky, nátěry všech plechů.

  3. Ošetření a konzervace všech dřevěných prvků, nahrazení poškozených částí novými – nová příčná pozednice v čele stavby, část římsy zevně apsidy.

  4. Renovace omítky, uvnitř sanace omítky do výše 2,5 m po celém obvodu a nov é omýtnutí, oprava štuků, konzervace zevně i zevnitř, nové nátěry, vnější konečný nátěr proti sprejerům

  5. Renovace vchodové mříže, vyvzorování, zhotovení a usazení nových okenních mříží.

  6. Osazení oken vnitřními drátenými sítěmi.

  7. Osazení půdního okénka novou mříží.

  8. Zhotovení nových dveří.

  9. Nové kování a usazení závěru dveří.

Samotný seznam však nedává úplný přehled všeho toho, co se musele nejen vykonat, ale i vymyslet, nalézt cestu. Práce nám trvala čtyři roky, možná se to zdá dlouho. Možná, ale … jenom po položení drenáže jsme museli rok a půl čekat, až objekt dokonale vyschnul. To již byla přeložena střecha, oplechování natřeno apod. Pak teprve jsme mohli přikročit k pracem zednickým. Musely se navrhnout nové mříže bočních okének. Jen pro zajímavost, autorem je jeden z WELMISTRů našeho spolku, ale jak výše psáno, o jména nám opravdu nešlo.

Jedno jméno však zmínit musím, souvisí s naším městem jako málokteré jiné. Dnes, kdy je opravována stará fara na „Dům manželů Schejbalových“, je třeba i tuto skutečnost uvést. Hned, hned to bude, jen ještě odbočku – když jsem tuto zajímavost, právě s opravou fary, tlumočit chtěl zainteresované pracovnici, se kterou jsem se ve „Dni otevřených dveří“ na faře byl setkal, nejevila o tu zprávu nejmenší zájem. Takže nyní můžete posoudit Vy sami, milí čtenáři, jak to je.

Alfou a omegou vzhledu kapličky, její výkladní skříní, jsou dveře. „Jaké tam byly původní?“ – jsme si kladli otázku. A tu mě doslova osvítilo a vzpomenul jsem na kniku „Kraj kolem Jizery“, právě od pana doktora Schejbala, a na jeho kresbu kapličky v knížce uvedenou – viz. přiložený obrázek. Pak už to bylo snadné, vždyť ví se, že Schejbalovy kresby nebývalou přesností oplývají. Kresbu jsem zvětšil, odebrali jsme míry jak kresby, tak portálu na kapličce samotné a následně už jen trochu matematiky, abychom v přesných poměrech mohli nechat zadat zhotovení nových dveří přesně podle obrázku pana Dr.Schejbala. Dá se tedy vpravdě říci, že i on byl, a zásadní měrou, opravě mšenské kapličky nápomocen. Jak symbolické – vzhledem k jeho významu – říkám si.

Mnozí se na opravě podíleli, mnozí, zhotovením mříží, ochraných vnitřních sítí, zhotovením dveří, opravou a vyčištěním pískovce na portálu kaple, napojením na kanalizaci atd.atd. – jablonečtí vesměs zdarma, ostatní, dá se říci, jen za režie. Po čtyřech letech práce jsme konečně mohli opravenou kapli Sv.Anny ve Mšeně předat zpět do rukou města.

A tak dne 19.července 2002. ve 13.hodin přímo ve Mšeně u kapličky, při malé slavnosti k tomu účelu naším spolkem pořádané, zástupce PSPŠ při slavnostním přípitku mohl pronést:

Pane starosto, naplnili jsme slib, který jsme před čtyřmi lety veřejně deklarovali a ve vzájemné smlouvě s Vámi podepsali. Dnes můžeme zpět našemu městu předat opravenou kapli Sv.Anny, což symbolicky činíme předáním zlatého klíče od této kapličky do vašich rukou.

Dnes je tedy tomu přesně deset let a nemluvil bych pravdu, kdybych tvrdil, že v nás, členech spolku, i po tom desetiletí, trochu hrdosti z toho díla nezůstalo. Vždyť Pánský Spolek Přátel Šachu založen byl, kromě jiného, také PBF – neboli „Pro Blaho Fšech“.

Materiály: Archiv PSPŠ-ZDE, text WELMISTR Milan CHP

Podobné příspěvky