Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

Hudba z Kaple, 4. díl: Ruda Hancvencl

2. 6. v 18 hodin / online

Čtvrtý díl našeho seriálu Hudba z Kaple uvedeme ve středu 2. 6. v 18 hodin.

V karanténě či lockdownu nebylo možné pořádat vernisáže, a tak se zrodila myšlenka pořádat malé komorní koncerty o pěti autorských písních, natočených a následně odvysílaných formou pořadu.

Kaplička si tentokrát shovívavě vyslechla svérázné písně Rudy Hancvencla a vše zdárně přestála.

Podobné příspěvky