Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

Jana Bernartová – Ultramarín extra blue

29. 3. v 18:00 / Galerie Kaplička, ul. Palackého, Jablonec nad Nisou – Mšeno

Další z vernisáží v Galerii kaplička pro Vás připravujeme na středu 29.3., 18 hod.

Svoji instalaci Ultramarín extra blue představí Jana Bernartová.

Jako vždy bude přichystáno drobné občerstvení domácí výroby.

Po skončení vernisáže si výstavu budete moci prohlédnout okénkem ve dveřích, a to až do 30.4.

O autorce

Jana Bernartová je digitální umělkyně, která zkoumá možnosti neomediálního díla, testuje východiska produkce, současně se zabývá i otázkami spojenými s remediací nových médií. Digitální data, v jejich vizualitě i nevizualitě, jsou jakousi alfou i omegou, ústředním tématem jejího zájmu. Jana Bernartová studovala v ateliéru Vizuální komunikace – digitální média na Fakultě umění a architektury TUL v Liberci, v ateliéru Intermédií na FaVU VUT v Brně a doktorské studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Její pedagogické vedení směřovalo od Stanislava Zippeho, přes Václava Stratila k Federicu Díazovi.
janabernartova.cz

O výstavě

Výstavní projekt Ultramarín extra blue vychází z dlouhodobého zájmu o digitální barvy a jejich interpretaci. Digitální barva je zapsána číslem, zpravidla nemá žádný název a většina diváků si pod číslem nepředstaví konkrétní barvu nebo odstín. Současně tato číselná reprezentace barvy není nikdy věrně naplněna. Odchylky barevných odstínů vznikají v závislosti na typu a kvalitě zobrazovacího zařízení (například monitor, projektor, telefon, atd.). Vzniká tak neukončený vzorník „inkarnací“ barvy. V případě dlouhodobého projektu Jany Bernartové Tekuté krystaly R0G0B255 – vzniká právě vzorník modré barvy. Základní, čisté, výchozí modré. Součástí uvažování o barvách reprezentovaných nulami a jedničkami je historická a geografická souvislost barev tradičních – pigmentů. Zde přesně naopak platí, že skoro každý si vybaví barvu pod názvem ultramarín nebo pařížská modř.

Ultramarín extra blue

Podobné příspěvky