Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

Petra Švecová – UVNITŘ

13.9. - 13.10. / Galerie Kaplička, ul. Palackého - Mšeno

Zveme vás na další vernisáž v Galerii Kaplička, která se uskuteční ve středu 13. září v 18 hodin.

Petra Švecová představí svou výstavu s názvem UVNITŘ, která je kontemplativní malířskou reminiscencí na téma klášterních zahrad – míst vhodných k usebrání.

Po skončení vernisáže bude výstava ke zhlédnutí prosklenými dveřmi kapličky, a to až do 13. října 2023.

Výstava se koná s finanční podporou statutárního města Jablonec nad Nisou.

O výstavě

Uzavřený prostor, kam nemůžeme vstoupit, kam lze jen více či méně potají nahlížet. Výchozím motivem pro instalaci Petry Švecové v Galerii Kaplička v Jablonci nad Nisou se staly klášterní zahrady, které měly být odrazem ráje či ideálního světa, prostředím chráněným před světskými problémy. Místem, které fascinovalo tím, že v sobě spojovalo ochranu i izolaci, krásu i nebezpečí ztráty. Měly být místem usebrání se, spojením s čímsi, co nás přesahuje. Podobně jako kaple, v níž se dnes už nikdo nemodlí.

O autorce

Petra Švecová vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze (2012 – 2018) – absolvovala v ateliéru Malba 2 u Vladimíra Skrepla, prošla ale i ateliéry V. Kokolii a M. Knížáka a stáží na Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech. Před AVU studovala fotografii na FAMU a mediální studia na FSV UK. Vystavovala mj. v Oblastní galerii Liberec – Lázně, Jiří Švestka Gallery, v Alšově jihočeské galerii, Oblastní galerii vysočiny v Jihlavě, v Pragovka Gallery, Prám studiu a dalších. Věnuje se primárně malbě, s přesahy k fotografii a instalacím.

www.petrasvecova.com

Podobné příspěvky