Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

Jablonecké stromy

Stromy jsou součástí našeho prostředí a patří mezi největší organismy na Zemi. Ve městech vytváří stromy kyslík, osvěžují vzduch, zachycují prach a škodliviny, hubí choroboplodné mikroorganismy, poskytují stín, tlumí hluk, mají pozitivní vliv na lidskou psychiku. Umožňují nám vnímat přirozené rytmy, střídání dob vegetace a vegetačního klidu a jsou domovem řady živočichů. Vedle toho, že utvářejí typickou českou krajinu, zároveň připomínají historické souvislosti a příběhy předků v krajině, kterou máme pro svůj vlastní život jen na pár desítek let vypůjčenou.
Od prosince 2019 PLAC systematicky sleduje žádosti o kácení ve správním obvodu Jablonce nad Nisou, abychom měli představu o stavu zeleně v intravilánu města. Klademe důraz na to, aby byla respektována doporučení Agentury ochrany přírody a krajiny a v případě kácení se náhradní výsadba blížila kompenzaci ekologické újmy v místě. Díky aktivitě spolku došlo ke zveřejňování žádosti na úřední desce a může se s nimi seznámit širší veřejnost. Pro snazší mapování jsme vytvořili aplikaci, která informace o kácení zobrazuje přehledně v mapě. Postupně analyzujeme dostupná data a předkládáme je jako podklad k rozhodování o dalším chování v území.

Přínosy stromů
Aktivity PLACu

Aplikace Jablonecké stromy

Ke stažení:
Přihláška ke správním řízením.docx
Účast v řízení.docx

zakladatelka projektu: Ida Chuchlíková
garantka projektu: Markéta Koubková
Organizační tým: Markéta Koubková, Dana Janatová, Ida Chuchlíková, Pavel Janata

Slavnost stromů

Slavnost stromů

Zveme Vás na odpolední Slavnost stromů – procházku kolem jablonecké přehrady za stromy, které máme rádi. Kořeny slavností stromů sahají až do I. republiky, kdy byly spjaté se Svazem spolků okrašlovacích, který vytvořil tradici v roce 1906. PLAC na tradici oslavy ...

Více

Aktivity PLACu

Od prosince 2019 spolek PLAC systematicky sleduje žádosti o kácení ve správním obvodu obce Jablonec nad Nisou, abychom měli představu o stavu zeleně v intravilánu. Klademe důraz na to, aby byla respektována doporučení Agentury ochrany přírody a krajiny a v případě kácení se náhradní výsadba blížila ...

Více

Přínosy stromů

Informace o přínosech stromů jsme čerpali z textů „Co umí strom“ na webových stránkách spolku Arnika: Stromy filtrují vzduch Jsou přirozeným filtrem škodlivých látek v ovzduší. Stromy zachycují především jedovatý přízemní ozón a jemný polétavý prach, který na sebe váže řadu toxických látek, dále ...

Více