Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

Slavnost stromů

20. 10. 2023 / Tyršovy sady - sokolovna

Se spolkem PLAC a T. J. Sokol Jablonec odhalme světlo ve stínech korun stromů v nočních Tyršových sadech.

19.00 / Tyršovy sady, sraz u sokolovny
Netradiční večerní komentovaná procházka s Ondřejem Fousem a Ditou Tomsovou, za doprovodu skupiny pohybového divadla Parau Parau

20.00 / sokolovna
Koncert originální písničkářky Jany Šteflíčkové

Akce se koná s finanční podporou Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, statutárního města Jablonec nad Nisou, Fondů EHP a Norska v rámci projektu Hledání ztracené identity

Podobné příspěvky