Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
tištěný katalog

tištěný katalog

12. 12. 2013

12. 12. 2013 vyšel tištěný katalog k výstavě shrnující všech 40 návrhů i komentář kurátorky Karolíny Jirkalové:

„Napříč návrhy se profilují přinejmenším dvě výrazná témata. Prvním z nich je Nisa – řeka, kterou má Jablonec v názvu, ale ve městě je neviditelná, degradovaná na hlubokou regulovanou strouhu. Zásahy jednoznačně ukazují, jak široký je potenciál využití jejích břehů. Druhé téma se dotýká identity města, nejasné a postrádané při vjezdu do centra, na autobusovém nádraží, na Horním náměstí… Nejvíc mě potěšily návrhy, v nichž se potkává poezie s věcností. Výsledkem je kultivace každodennosti – cesty do práce a do školy, nákupu, vycházek, večerního posezení. Město se stává místem, kde je radost prodlévat, jež láká k loudání, zastavení, usednutí.“

Zakoupením katalogu můžete podpořit činnost našeho sdružení. Více info zde.

redakce a sazba katalogu: MAKE* detail 

Podobné příspěvky