Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

Průvodce výtvarným uměním ve veřejném prostoru Jablonce n. N.

Pro cizince je průvodce tím, kdo ukáže cestu místy, kam by se cestovatel sám nedostal. Pro místní je průvodcem tím, kdo jim otevře oči a umožní znovu objevovat místa, která si zvykli míjet každodenně bez povšimnutí.

Projekt „Průvodce“, má naplňovat obě zmiňované polohy. Sdružení PLAC si vytyčilo dlouhodobý cíl zpracování ediční řady Průvodců různými vrstvami města, z nichž Průvodce výtvarným uměním ve veřejném prostoru Jablonce nad Nisou je prvním dílem.

Cílem projektu je zmapování a zdokumentování výtvarných uměleckých děl ve veřejném prostoru města Jablonec nad Nisou. Objekty, které se staly přehlíženou součástí každodennosti, jsou nezřídka kvalitními díly důležitých autorů své doby. Kromě nezájmu jsou často jako dědictví minulosti paušálně vystaveny necitlivému zacházení, přitom významným způsobem ovlivňují veřejný prostor ve svém okolí. Smyslem projektu je nejen zmapovat a zachytit současný stav existujících děl, ale také podpořit diskuzi nad povahou a kvalitou veřejného prostoru na území města a tím probudit zájem o koncepční formování veřejného prostoru, v němž by své místo měla mít i kvalitní umělecká díla.

Vydání knižního průvodce bude předcházet mapování objektů a vytvoření jejich elektronické databáze. Veřejnost se bude moci aktivně zapojit prostřednictvím sdílení vlastních „objevů“ zajímavých uměleckých objektů na fb profilu PLAC, o.s. Součástí projektu budou také komentované procházky po nejzajímavějších lokalitách i moderované rozhovory s autory děl.

Koordinátor projektu: Jan Picko
Organizační tým: Jan Picko, Vladimír Opatrný, Dana Janatová, David Matura, Tomáš Rýdl, Ida Chuchlíková, Jakub Chuchlík
Podpořili nás: Statutární město Jablonec nad Nisou, Nadace české architektury