Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Přednáška Jana Strnada o historii a současnosti Schlaraffie

Přednáška Jana Strnada o historii a současnosti Schlaraffie

27. 1. 2014 / Knihkupectví Serius

Jaká je historie Neysseburgu, zámečku spolku Schlaraffia? V čem spočívá jeho hodnota a jaká může být jeho budoucnost? Pro hledání odpovědi na tyto otázky jsme požádali Mgr. Jana Strnada, autora výstavy k výročí založení Schlaraffie, o přednášku s besedou.

Jan Strnad představil během více než hodinové přednášky okolnosti vzniku původně pražského a následně mezinárodního spolku Schlaraffia, vysvětlil a přiblížil jeho hodnoty i společenský význam. Objasnil okolnosti založení jablonecké “říše”, jak schlaraffové nazývali své místní spolky, vylíčil důležitost jednotlivých členů v tehdejším společenském životě města a především hodnotu samotného zámečku Neysseburg jako jediného schlaraffistického sídla postaveného jen pro účely spolku. V závěrečném přehledu událostí představil důvody, které vedly až k dnešní situaci.

Na přednášku jsme pozvali i současného spolumajitele objektu Radka Malinu, který dostal v rámci navazující debaty prostor na reakci. V rámci ní popřel některá tvrzení o dohodě s městem a upozorňoval na nestálý postoj města. Objekt prý kupoval se záměrem jeho demolice a tehdejší vedení města s tím údajně nemělo problém.

Kauza Schlaraffie odkrývá nekoncepční přístup města k rozvoji jednotlivých lokalit. PLAC proto žádá představitele města o koncepční přístup a pořizování regulačních plánů pro tak důležité lokality jako je tato. Zároveň žádá představitele města o aktivní přístup v záchraně architektonických památek. Mezi opuštěnými a chátrajícími budovami v majetku města jsou například městské lázně, ale i další významné objekty. Řešením nemusí být jen přímá investice města. Chybějící představa o budoucnosti jednotlivých lokalit a dezolátní stav veřejného prostoru však pravděpodobně žádné investory nepřiláká.

Podobné příspěvky