Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

Strategický plán Jablonce nad Nisou

V březnu roku 2021 započaly práce na tvorbě nového Strategického plánu města Jablonec nad Nisou pro období 2021-2030 a Akčního plánu města Jablonec nad Nisou pro období 2022-2024.

Více zde: https://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/informace/zpravy/archiv/zpravy-2020/cerven-2020/jablonec-tvori-novy-strategicky-plan.html

Jde o dokumenty, které by měly být pro další rozvoj města klíčové a týkají se i oblastí, které jsou dlouhodobě stěžejními tématy spolku PLAC.