Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

Aktualizace strategického plánu Jablonce n. N. v r. 2014

Strategický plán je jedním z klíčových dokumentů města, k jehož významu a roli jsme uspořádali panelovou diskusi na Dnu Architektury v roce 2013 a apelovali na město, aby byl Strategický plán kvalitně zpracovaný a aktualizovaný.

Reagovali jsme na absenci kvalitních strategických a koncepčních dokumentů. Ty stávající jsme nepovažovali za dostatečně implementované do správy města a upozorňovali jsme na jejich neaktuálnost a špatnou kvalitu.

Náměstek Petr Vobořil na diskusi informoval, že město nemá v tuto chvíli zájem Strategický plán aktualizovat. V roce 2014 město otočilo a představilo záměr Strategický plán aktualizovat ještě před volbami.

Členka PLACu Ida Chuchlíková přijala účast v jedné z pracovních skupin a po zkušenost s využitím těchto dokumentů v jiných městech, se chtěla aktivně podílet přímo na tvorbě dokumentu. Po zjištění zásadních nedostatků v průběhu zpracování dokumentu se rozhodla z pracovní skupiny Infrastruktura, životní prostředí, urbanismus a bydlení odstoupit.

V této sekci najdete průběh jednání, kterého byla naše členka přítomna i důvody jejího odstoupení.

PLAC bude strategický plán na dále sledovat a komentovat ve chvíli, kdy bude zpřístupněn veřejnosti.

Podobné příspěvky