Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
3 / Petr Klíma

3 / Petr Klíma

Pátek 7. 12. 2012 / Knihkupectví Serius

Ing. arch. Mgr. Petr Klíma (*1981) je architekt, teoretik architektury, pedagog a organizátor. Působí na ústavu umění a designu na Západočeské univerzitě v Plzni a ve společnosti Plzeň 2015, kde připravuje akce a projekty spjaté s architekturou a veřejným prostorem.

Přednáška se věnovala badatelskému projektu mapujícímu české obchodní domy z přelomu 60. a 70.let, jehož výstupem byla výstava a kniha nazvaná Kotvy máje.

KLÍMA, P (ed.). Kotvy máje. České obchodní domy 1965 – 1975. Praha: VŠUP, 2011.

Podobné příspěvky