Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
4 / Václav Umlauf a Zuzana Koňasová

4 / Václav Umlauf a Zuzana Koňasová

Pátek 11. 1. 2013 / Knihkupectví Serius

MTh. Václav Umlauf, Ph.D. (*1960) je teolog, filozof a pedagog. Přednáší na Technické univerzitě v Liberci a v roce 2011 by editorem publikace Střed Liberce v proměnách staletí.

Ing. arch. Zuzana Koňasová (*1983) je architektka, grafička, organizátorka přednášek a koordinátorka mezinárodních projektů. V roce 2011 se podílela na publikaci Střed Liberce v proměnách staletí.

Přednáška se věnovala geniu loci městského středu v Liberci a jeho současné destrukci. Představila, jak vývoj městského jádra zjevuje jednak staletý smysl místa a jednak úmysl generací, které město udržují a proměňují.

UMLAUF., V. (ed.). Střed Liberce v proměnách staletí. Liberec: TUL, 2011.

Podobné příspěvky