Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
17 / Petr Babák

17 / Petr Babák

Pátek 16. 5. 2014 v 18:30 / Knihkupectví Serius

Doc. MgA. Petr Babák (*1967), je grafický designér a pedagog. V letech 1997-2002 vedl společně s Tomášem Machkem Studio Machek&Babák, od roku 2003 vede vlastní grafické studio Laboratoř, ve kterém společně s několika externisty zkoumá široké prostory grafického designu.

Přednáška se věnovala projektům studia Laboratoř, časté spolupráci s architekty, knihám o architektuře i grafice v architektuře obecně.

některé z knih pro architekty a o architektuře:

KOL.. první výstava architektonického studia Projektil. Praha: GJF, 2008

HAVRÁNEK, V. a kol. Projektil 2007/2011, Ze života lidí a domů. Praha: tranzit.cz, 2012.

TICHÁ, J. The park. Praha: CMA, 2008

DSA 1/10: Deset století architektury. Praha: Správa Pražského hradu a DaDa,a.s., 2001

ŠVÁCHA, R., RYNDOVÁ, S. Forma sleduje vědu. Praha: GJF, 1999

TICHÁ, J., SVOBODA, M., HAVRÁNEK, V. ŠVÁCHA, R. kniha o vzniku Národní technické knihovny. Praha: NTK, 2009

KNOBLOCH, I. Ladislav Sutnar: Praha-NY-Design in action. Praha, 2003

Podobné příspěvky