Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
22 / Henrieta Moravčíková

22 / Henrieta Moravčíková

Pátek 12.12. 2014 v 18:30 / Knihkupectví Serius

Prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková (*1963) vystudovala architekturu na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě. Pracuje jako vědecká pracovnice a vedoucí Oddělení architektury na Ústavu stavebnictví a architektury Slovenské akademie věd, kde se věnuje teorii, historii a kritice architektury 20. a 21. století. Je editorkou a členkou redakční rady vědeckého časopisu Architektura & Urbanismus. V letech 1997 až 2009 byla šéfredaktorkou měsíčníku Arch o architektuře a jiné kultuře. Od roku 2002 působí jako předsedkyně slovenské pracovní skupiny DOCOMOMO – mezinárodní organizace pro výzkum a ochranu moderní architektury. Publikovala několik monografií, desítky studií a kritik o architektuře 20. a 21. století. Připravila množství domácích i zahraničních architektonických výstav. Je spoluautorkou (s M. Dullou) rozsáhlé knižní publikace Architektura Slovenska ve 20. století (Slovart 2002) a editorkou první souhrnné monografie o slovenské architektuře Architektura na Slovensku: stručné dějiny (Slovart 2005). Spolupracovala s L. Kabošem na prvním celovečerním filmovém dokumentu o moderní architektuře na Slovensku, který vyrobila Slovenská televize roku 2008. Přednáší na třetím stupni vysokoškolského studia na Fakultě architektury STU. Je nositelkou Ceny literárního fondu a Ceny Martina Kusého za teoretické dílo v oblasti architektury.

Přednáška se věnovala knize: Friedrich Weinwurm Architekt/Architect. Friedrich Weinwurm, součastník Le Corbusiera, Miesa van der Rohe či Waltera Gropia a jeden z nejobdivuhodnějších architektů působících na Slovensku, patřil mezi přední reprezentanty středoevropské architektonické avantgardy. Navrhl a postavil desítky kancelářských budov, rodinných domů, vil či bytových komplexů (Nová Doba, Unitas), které obdivujeme dodnes. Jeho pokrokový sociální program a jasné principy architektonické tvorby ovlivnily slovenskou architektonickou scénu meziválečného období tak, jako práce žádného jiného architekta.

 

Podobné příspěvky