Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
26 / Michal Kohout a František Štáfek

26 / Michal Kohout a František Štáfek

10.4. 2015 v 18:30 / Knihkupectví Serius

Doc. Ing. arch. Michal Kohout (*1964) studoval na Fakultě architektury ČVUT a Akademii výtvarných umění v Praze. Pracoval v řadě ateliérů v České republice, Velké Británii a Španělsku. Před založením společnosti UNIT architekti byl po dobu šestnácti let společníkem kanceláře Jiran Kohout architekti. Je autorizovaným architektem ČKA, má za sebou řadu oceněných projektů v oblasti bydlení, polyfunkčních a veřejných staveb.
Michal Kohout je od roku 2012 vedoucím Ústavu nauky o budovách a garantem programu bydlení na Fakultě architektury ČVUT, kde zároveň vede ateliér (s D. Tichým), a výuku cyklu soubory staveb na Ústavu urbanismu. Je spoluzakladatelem nakladatelství Zlatý řez a výzkumné organizace Centrum kvality bydlení.

ing. arch. František Štáfek studoval na Fakultě architektury ČVUT v Praze, spolupracoval s řadou architektonických kanceláří v České republice. Devět let spolupracoval s ateliérem Jiran Kohout architekti, kde vedl architektonické a urbanistické projekty, byl společníkem v kanceláři UNIT architekti. V roce 2014 zakládá ateliér SUM. architekti. Je autorizovaný architekt ČKA.

Přednáška se věnovala knize „Můj dům, naše ulice: Individuální bydlení a jeho koordinovaná výstavba“, jejímiž autory jsou Michal Kohout, František Štáfek, David Tichý, Filip Tittl. Kniha dokumentuje výhody i úskalí vyšší míry koordinace výstavby individuálního bydlení nad běžný rámec územního plánu, v prostředích různých charakterů, od venkovského až po městský. Je doprovázena bohatým obrazovým materiálem domácích i zahraničních referenčních příkladů. Publikace je určena představitelům veřejné správy, developerům a všem potencionálním pořizovatelům rodinného bydlení.

KOHOUT, M. ŠTÁFEK, F. TICHÝ, D. TITTL, F. Můj dům, naše ulice: Individuální bydlení a jeho koordinovaná výstavba. Praha: Zlatý řez, 2014

Podobné příspěvky