Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
28 / Ján Stempel a Jan Jakub Tesař

28 / Ján Stempel a Jan Jakub Tesař

5.6. 2015 v 18:30 / Knihkupectví Serius

Prof. Ing. arch. Ján Stempel (*1959) absolvoval Fakultu architektury Technické Univerzity v Budapešti. V letech 1983-90 pracoval v libereckém Stavoprojektu a poté 1990-91 v ateliéru SIAL Liberec. V letech 1991-2004 byl spolumajitelem architektonické kanceláře A.D.N.S. v Praze. Podílel se na projektech mnoha novostaveb a rekonstrukcí doma i v zahraničí. Od roku 2008 vede spolu s Janem Tesařem kancelář Stempel & Tesar architekti. Vyučuje na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde působí od roku 2012 zde působí jako vedoucí Ústavu navrhování. Je autorizovaným architektem, členem redakční rady časopisů Arch (od 1998) a Stavba (od 2004).

Ing. arch. Jan Jakub Tesař (*1981) během studia na Fakultě architektury ČVUT absolvoval studijní stáž na Technické univerzitě v Holandském Delftu. Od roku 2008 vede spolu s Jánem Stempelem kancelář Stempel & Tesar architekti. Od roku 2012 studuje postgraduální program na ČVUT.

Přednáška se bude věnovat knize Czech Houses / České domy, kterou připravili s Ondřejem Benešem. Kniha představuje autorský výběr 33 realizací rodinných domů, které byly navrženy a postaveny v České republice po roce 1989. V knize naleznete především rozsáhlou fotodokumentaci, provázenou vysvětlujícími a v menší míře i hodnotícími komentáři k jednotlivým stavbám. Fotografie jsou doplněny též výkresovou dokumentací ke každé ze staveb, a to ve stejném měřítku, díky čemuž je možné srovnávat velikost a uspořádání jednotlivých dispozic. Úvodní text představuje souvislosti, ve kterých domy vznikaly. Kniha je doplněna recenzemi od Eugena Asseho, Ákose Moravánszkého a Adama Gebrian, které kritickým pohledem hodnotí stav české architektury rodinných domů. Kniha je v anglickém jazyce s českým překladem.

Podobné příspěvky