Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
29 / Jindřich Vybíral

29 / Jindřich Vybíral

20.11. 2015 v 18:30 / Knihkupectví Serius

Prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc. (*1960) studia českého jazyka a historie na Pedagogické fakultě v Ostravě a dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity J.E.Purkyně v Brně zakončil doktoráty. Dějiny umění následně postgraduálně studoval na  Courtauld Institute of Art, University of London. V devadesátých letech působil jako kurátor sbírky architektury Národní galerie. Od roku 1996 přednáší na VŠUP v Praze, kde od roku 2006 vede Katedru dějin umění a estetiky. Předmětem jeho Vědecko-výzkumné činnosti je Česká a středoevropská architektura 19. a první poloviny 20. století. Metodologie dějin umění 19. a 20. století. Je autorem mnoha publikací.

Přednáška se věnovala monumentální monografii architekta Leopolda Bauera. Ten patřil kolem roku 1900 k předním představitelům moderní architektury ve střední Evropě. Byl označován za tvůrce prvního moderního domu v habsburské monarchii a za autora první filozoficko-teoretické reflexe moderní architektury v tomto regionu. Později však popřel svá východiska a přešel na pozice nového historismu.
Monografické zpracování jeho architektonického a designérského díla je založeno na studiu Bauerovy obsáhlé písemné pozůstalosti ve vídeňské Albertině a na systematickém terénním výzkumu architektových realizací. Obsáhlou monografii (588 stran) vydali nakladatelství Academia a Vysoká škola uměleckoprůmyslová.

Podobné příspěvky