Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
32 / Tomáš Pospěch

32 / Tomáš Pospěch

17.06. 2016 v 18:30 / Knihkupectví Serius

Mgr., MgA. Tomáš Pospěch Ph.D. (* 1970) absolvoval Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, dějiny a teorie umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Doktorandské studium na ITF FPF SU v Opavě se stáží na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Od roku 1997 je zaměstnán jako pedagog na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě a v letech 1997-2007 působil rovněž jako interní pedagog na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, převážně v Ateliéru reklamní fotografie. Žije v Praze a v Hranicích.
Jako teoretik se zaměřuje především na fotografii a výtvarné umění střední Evropy. Je autorem více než dvaceti knih.

Přednáška se bude věnovat knize „šumperák“, která mapuje nepřehlédnutelný fenomén českých měst a vesnic, typový dům Šumperák.

Podobné příspěvky