Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
35/ Jan Jehlík

35/ Jan Jehlík

09.12. 2016 v 18:30 / Knihkupectví Serius

Doc. ing. arch. Jan Jehlík (* 1959) vystudoval fakultu architektury ČVUT. Po ukončení studií pracoval ve Stavoprojektu, následně vedl odbor rozvoje Magistrátu města Ústí nad Labem. V roce 1996 založil vlastní ateliér Jan Jehlík – architektonická kancelář (viz www.janjehlik.cz). Od roku 2007 je vedoucím Ústavu urbanismu FA ČVUT v Praze. Je hlavním řešitelem výzkumné práce Metodika zadávání územních plánů, programového projektu hlavního města Prahy, a hlavním řešitelem pětiletého projektu NAKI II: Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky. Od roku 2010 organizuje každoroční konferenci Inventura urbanismu a zároveň je autorem řady publicistických textů o architektuře a urbanismu. Výbor z nich vydalo nakladatelství Ausdruck Books v roce 2014 pod názvem Obec a sídlo. O krajině, urbanismu a architektuře.

Přednáška se bude věnovat zbrusu nové knize Rukověť urbanismu s podtitulem architektura poznávání a navrhování prostředí. Nakladatelství Ausdruck Books ke knize uvádí: „V českém kontextu první původní dílo, které komplexně pojednává o doposud trochu opomíjené disciplíně architektury. Jak přistupovat k urbanistickým úkolům, jak postupovat od malých měřítek k velkým, od obecného k dílčímu, od ideje k formě? Text se snaží obsáhnout všechny aspekty oboru a obecně rámcové podmínky tvorby sídel, od základů lidské existence ve světě až   k technickým a politickým rovinám rozhodování, a formuluje teze, z nichž se v praxi mohou vyvinout metody projektování, hodnocení či projekčních rozhodnutí. Rukověť urbanismu je ale také osobní výpovědí o schopnostech a možnostech uspořádání myšlenkového světa architekta v kontextu mimořádně obtížného úkolu: porozumět okolnímu prostředí a vědomě navrhnout jeho hodnotnou proměnu.

Podobné příspěvky