Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
36/ Richard Biegel

36/ Richard Biegel

20. 1. 2017 v 18:30 / Knihkupectví Serius

(přednáška přeložena z listopadu)

PhDr. Richard Biegel CSc. (* 1975) vystudoval dějiny umění na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a absolvoval studijní pobyty v Paříži, Vídni a Římě. Od roku 1996 je aktivním členem Klubu za starou Prahu. V letech 1999-2006 působil jako odborný pracovník oddělení dokumentace Územního odborného pracoviště středních Čech Národního památkového ústavu. Od 2006 roku působí jako pedagog Ústavu pro dějiny umění Filosofické fakulty University Karlovy, který od roku 2014 řídí. Pedagogicky působí i na škole architektury AVU. Je členem občasnké architektonické iniciativy Letná sobě. Podílel se na řadě výstav a publikací o architektuře.

Přednáška se bude věnovat knize Barokní architektura v Čechách. Kolektiv historiků umění z Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR přináší ucelený pohled na příběh barokního stavitelství v Čechách a shrnuje výsledky dosavadního bádání do velkoryse koncipované monografie. Autoři se věnují nejen tvorbě špičkových architektů, jakými byli Jan Blažej Santini-Aichel nebo Kilián Ignác Dientzenhofer, ale také dílu méně známých regionálních tvůrců, kterým dosud nebyla věnována patřičná pozornost. Výklad je zasazen do širších kulturních a společenských souvislostí 17. a 18. století. Publikace je vybavena bohatým obrazovým materiálem, který zahrnuje reprodukce dobových plánů, půdorysy jednotlivých staveb a především vynikající fotografie Vladimíra Uhra a Martina Micky

Podobné příspěvky