Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
37/ Ondřej Hojda

37/ Ondřej Hojda

17. 3. 2017 v 18:30 / Knihkupectví Serius

Mgr. Ondřej Hojda (*1983) vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (2010) a uměnovědná studia na Vysoké škole sociálních studií (EHESS) v Paříži (2011). Studijně a pracovně pobýval ve Francii, švýcarské Ženevě, norském Oslu a v německém Hamburku a Berlíně. V rámci doktorského studia na UK pod vedením Prof. Rostislava Šváchy zkoumá vztah Evropy a Japonska v architektonických souvislostech po roce 1945. Publikuje ve vědeckých i jiných médiích (mmj. Umění, Art&Antiques, ERA21). Naposledy kurátorsky připravil pro časopis Era21 číslo „Podoby kritiky“ (01/2017). Věnuje se světové architektuře a urbanismu 20. a 21. století ve vztahu k dalším oblastem kultury, ale i k obecným otázkám lidského vnímání a životního prostředí.

Přednáška se bude věnovat knize Jak vnímat architekturu od dánského architekta Steena Eilera Rasmussena, jejíž české vydání Ondřej Hojda inicioval a k níž napsal i doslov.  Kniha pochází z roku 1959 a patří mezi autorovy nejslavnější tituly. Jde o přístupný, ale hutný text, který lze vnímat v analogii k fenomenologickým přístupům k umění, aniž by zde šlo o přímočarý vliv. V sérii přednáškových esejů se Rasmussen zaměřuje na elementární složky architektury jakožto zkušenosti: objemnosti a dutosti, tíže a lehkosti, hrubosti a hladkosti, barevných ploch a teploty barev apod.

Podobné příspěvky