Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
39/ Tomáš Zdvihal

39/ Tomáš Zdvihal

12. 5. 2017 v 18:30 / Knihkupectví Serius

ing. arch. Tomáš Zdvihal (*1986) vystudoval architekturu na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Praxi získal u řady významných českých architektů. Od roku 2012 spolupracuje s Michalem Fišerem ve sdružení Tři architekti. V roce 2011 založil v Českých Budějovicích spolu s Mirkem Vodákem spolek CBArchitektura – neformální sdružení architektů, kteří cítí nepsanou odpovědnost ke svému městu a kraji a snaží se ovlivnit jak jeho současnou podobu, tak diskusi o dlouhodobějších vizích. Ve volném čase závodně běhá.

Přednáška se bude věnovat dvouknize Průvodců architekturou po veřejných stavbách Horního Rakouska a Jihočeského kraje – příklady dobré praxe z let 1990-2016. Publikace je výsledkem několikaleté činnosti spolku CBArchitektura.
„Je mi ctí, že mohu přidat úvodní slovo k průvodcům architekturou Jihočeského kraje a Horního Rakouska zaměřených na veřejné stavby. Publikace tohoto druhu totiž v ČR neexistuje a její absence se zásadně projevuje v nízké kvalitě veřejných staveb.“ Píše v úvodu knihy architekt Petr Lešek, člen pracovní skupiny Soutěže představenstva České komory architektů.

http://www.cbarchitektura.cz/

https://www.facebook.com/CBArchitektura/

Podobné příspěvky