Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
41/ Eva Novotná

41/ Eva Novotná

29. 9. 2017 v 18:30 / Knihkupectví Serius

Mgr. Eva Novotná (*1979) historička umění a architektury, dlouhodobě se zabývá poválečnou bytovou výstavbou a zpracovává dějiny panelových sídlišť.

Přednáška se bude věnovat knize Paneláci 1, která je katalogem cyklu výstav Příběh paneláku, realizovaných v letech 2014–2017 ve všech krajských městech. Formou pasportů představuje padesát (nejen) panelových sídlišť ze čtrnácti krajů České republiky. Spoluautorka publikace, historička architektury Eva Novotná, v ní mapuje i jablonecké sídliště Mšeno.

Akce je součástí festivalu Den architektury

Podobné příspěvky