Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
42/ Milota Sidorová

42/ Milota Sidorová

13. 10. 2017 v 18:30 / Knihkupectví Serius

Ing. Milota Sidorová, PhD. (*1986) studovala krajinnou architekturu, územní plánování, grafický design, filmovou produkci, metody sociálního výzkumu a management lidských zdrojů na různých školách v Evropě, Asii a Americe. Byla zakládající členkou mezinárodního urbanistického festivalu – reSITE a jeho hlavní koordinátorka v letech 2011-2015. V roce 2013 získala Fulbrightovo stipendium a studovala urbanismus v New Yorku. Ve stejném roce byla zakládající členkou Ladíme Prahu, asociace pražských festivalů se zaměřením na veřejný prostor. V roce 2014 úspěšně obhájila doktorské studium v boru krajinná architektura s prací na téma: Katalytický vliv tržišť na veřejná prostranství. Od roku 2012 se kontinuálně věnuje mapování aktérů neziskového sektoru ve spojitosti s veřejným prostorem v Bratislavě a Praze.
V roce 2015 založila iniciativu Ženy pražského veřejného prostoru, síť promujúcu aktivní ženy, které se věnují zvyšování kvality architektury, urbanismu a rozvoji komunitního života. Milota také přednáší na různých univerzitách a v institucích střední Evropy. Oceňuje interdisciplinární výzkum, který ráda kombinuje s exekutivou různých projektů.
Její záběr často leží na komunikaci, facilitaci, koordinaci, propojování sektorů, přičemž jejím dlouhodobým zájmem zůstává profesionalizace neziskového sektoru, občanských iniciativ a jednotlivců v této oblasti.

Přednáška se bude věnovat především publikaci Jak navrhnout férově sdílené město? Publikace přináší 8 jednoduchých podmanivých příběhů různých hrdinů, kteří představují jednotlivé skupiny uživatelů. Dva aktivní architekti, Sofie a Erik, vás provedou příběhem dívky, rodiče, starší ženy, postaršího páru, dětí a dalších návštěvníků různých prostorů města. Příběhy upozorňují na každodenní situace, ve kterých stávající design může být významnou překážkou. Zároveň nabízejí řešení, jak uvědomělý design významně přispívá ke kvalitě městského života, a to bez dodatečných nákladů. Tato publikace je věnována architektům, urbanistům, politikům, antropologům a širší veřejnosti se zájmem o plánování měst. Doufáme, že poskytne hlubší pochopení vlivu designu na náš běžný život. Snad se při čtení také pobavíte a budete ji dále šířit.

Publikace vytvořena ve spolupráci s pražskou kanceláři Nadace Heinricha Bolla je věnována architektům, urbanistům, politikům, antropologům a širší veřejnosti se zájmem o urbanismus. Doufáme, že poskytne hlubší pochopení vlivu designu v našem každodenním životě. Snad se při čtení také pobavíte a budete ji dále šířit.

 

Podobné příspěvky