Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

44/ Yvette Vašourková a Igor Kovačević

28. 9. v 18:30 Vladimírovo knihkupectví Serius

Přednáška se bude věnovat tématu architektonických soutěží.

Pozvání přijali Yvette VašourkováIgor Kovačević, jejichž architektonické studio Moba mimo jiné organizovalo architektonickou soutěž o návrh na terminál veřejné dopravy v Jablonci.

www.moba.name

Přednáška se koná s finanční podporou Nadace české architektury.

Podobné příspěvky