Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

51/ D. Linhartová: Architektonická činnost ateliéru Fellner a Helmer v českých zemích

pátek 11.3. od 18:30 / Vladimírovo knihkupectví Serius

Zveme Vás na 51. přednášku z cyklu Tištěná architektura, která se uskuteční v pátek 11. března v 18:30 ve Vladimírově knihkupectví Serius:

Dana Linhartová představí svou knihu Architektonická činnost ateliéru Fellner a Helmer v českých zemích.

Přednáška se koná s finanční podporou Nadace české architektury.

Mgr. Dana Linhartová, Ph.D. (*1976 v Jablonci nad Nisou) vystudovala Dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a zde také pod vedením prof. Horyny zpracovala svou diplomovou práci s názvem Divadelní architektura ateliéru Fellner & Helmer v Čechách a na Moravě (2001). Zájem především o historizující architekturu a umění druhé poloviny 19. století a počátku 20. století podpořil také prof. Vlček na Fakultě architektury ČVUT, kde pod jeho vedením vznikala doktorská práce zabývající se komplexně všemi stavbami realizovanými ateliérem Fellner & Helmer na území ČR. Mezi lety 2000 – 2018 pracovala jako památkový garant na Památkovém ústavu Středních Čech v Praze, dále působila jako středoškolská učitelka dějin umění a od prosince 2021 zastává pozici referenta památkové péče Magistrátu v Jablonci nad Nisou.

Podobné příspěvky