Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

53/ Filip Landa – Psaní o architektuře jako svébytná disciplína

čtvrtek 20.10. v 18:30 / Vladimírovo knihkupectví Serius

Zveme Vás na další, již 53. přednášku z cyklu Tištěná architektura.

Naším hostem bude tentokrát Filip Landa, šéfredaktor časopisu ERA 21, který nabídne odpověď nejen na otázku jak publikovat díla architektů a jak o nich kriticky psát. Psaní o architektuře je svébytná disciplína, kterou u nás jen málokdo ovládá. Co všechno obnáší práce (šéf)redaktora časopisu ERA21? I to se během přednášky dozvíme.

Filip Landa je architekt, editor, publicista, poutník. S časopisem ERA21 spolupracuje od roku 2012, nejprve jako kurátor a externí redaktor, od roku 2017 jako šéfredaktor. Vystudoval Fakultu umění a architektury TU v Liberci (2012), studoval také v Belgii (Sint-Lucas Architectuur Gent, 2010–2011) a doktorské studium na FA ČVUT v Praze; architektonickou praxi absolvoval v Nizozemsku (MATH architecten, Delft, 2009) a v USA (Page & Turnbull, San Francisco, 2009). Od roku 2011 spolupracoval s pražským ateliérem Sféra architekti, od roku 2016 provozuje samostatnou praxi (FAKT architekti). Je spoluzakladatelem regionálních platforem Liberec-Reichenberg.net a Litoměřice-Leitmeritz.net a snaží se o duchovní a kulturní obnovu pohraničí. Pedagogicky působil na FA ČVUT v Praze a na Katedře stavebnictví VŠTE v Českých Budějovicích. Je členem Komise pro architekturu a územní rozvoj Rady města České Budějovice a hraje na fagot v komorním orchestru Collegium Musicum Budvicense.

Přednáška se koná s finanční podporou Nadace české architektury a Statutárního města Jablonec nad Nisou.

Podobné příspěvky