Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

57. Tištěná architektura / Cyril Říha – Ztracená vláda věcí tvých se k tobě navrátí

pátek 21. 4. od 18:30 / Vladimírovo knihkupectví Serius

Spolu s Vladimírovým knihkupectvím Serius a s finanční podporou Nadace české architektury vás srdečně zveme na 57. přednášku z cyklu tištěná architektura.

Naším hostem bude po 10 letech opět teoretik architektury a pedagog Cyril Říha, který představí publikaci Ztracená vláda věcí tvých se k tobě navrátí.

Kniha sleduje vzájemné vztahy mezi architekturou a politikou v období rekonstrukce demokratické republiky po roce 1989, která zároveň musela reagovat na nové lokální i globální okolnosti: rozdělení Československa, vstup do Evropské unie, nové územně správní členění ČR či politiku liberální ekonomiky. Sestává z úvodní stati a 13 studií doprovázených rozhovory s vybranými aktéry tohoto období.
Více o publikaci na webu nakladatelství UMPRUM

Cyril Říha působí na UMPRUM na Katedře teorie a dějin umění jako docent a je též metodikem Katedry architektury. Je editorem knížky Nefoťte mne před knihovnou (UMPRUM 2009), spoluautorem knihy Tam a zpátky (UMPRUM 2015) a Husákovo 3+1 (UMPRUM 2007, 2018). Zabývá se teorií soudobé architektury a urban studies. Zároveň je garantem projektu NAKI zaměřeného na vztahy mezi českou architekturou a politikou v 19.–21. století.

Přednáška se koná s finanční podporou Nadace české architektury.

Podobné příspěvky