Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

58. Tištěná architektura / Klára Brůhová – Praha nepostavená

pátek 19. 5. od 18:30 / Vladimírovo knihkupectví Serius

Přednáška, původně plánovaná na březen, se uskuteční v novém termínu – v pátek 19. 5. v 18:30.

Klára Brůhová představí publikaci Praha nepostavená.

Úsvit 20. století a následné období Československé republiky přinesly Praze řadu nových architektonických a urbanistických vizí. Pořádaly se soutěže na řešení budov, komplexů, dopravních tahů i celých velkých území, které měly významně promluvit do podoby města. Zdaleka ne všechny navrhované projekty se však dočkaly realizace.

Přednáška se bude věnovat právě takovým vizím – a také důvodům, které mohly stát za tím, že nakonec zůstaly jen na papíře.

Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D. je historička architektury s hlavním zaměřením na dějiny architektury a urbanismu 20. stol. Zabývá se problematikou poválečné architektury v ČR a aktuálně diskutovanou otázkou její památkové ochrany. V současné době se věnuje rovněž výzkumnému tématu žen-architektek ve 2. polovině 20. stol.

Přednáška se koná s finanční podporou Nadace české architektury.

Podobné příspěvky