Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

60. Tištěná architektura / Michaela Janečková (ed.) – Karel Prager a Družstvo pro výstavbu rodinných domků s ateliéry

pátek 22. 9. od 18:30 / Vladimírovo knihkupectví Serius

Vladimírovo knihkupectví Serius a spolek PLAC s finanční podporou Nadace české architektury a statutárního města Jablonec nad Nisou vás srdečně zvou na 60. přednášku z cyklu Tištěná architektura.

Michaela Janečková, historička architektury a spoluautorka, představí publikaci Karel Prager a Družstvo pro výstavbu rodinných domků s ateliéry.

Karel Prager, jeden z nejvýznamnějších českých architektů 20. století, je známý pro své monumentální veřejné stavby (Federální shromáždění, Nová scéna a další). Letos by oslavil 100 let.

Téma přednášky jsme zvolili jako předehru celorepublikového festivalu Den architektury, jehož program a procházky jsou letos věnovány Pragerovi a Santinimu k připomenutí jejich kulatých výročí …A jelikož u nás v Jablonci žádnou realizaci nemáme, chceme věnovat Karlu Pragerovi alespoň přednášku.

Představená publikace dokumentuje jednu z Pragerových méně známých realizací – soubor jedenácti rodinných domů, jež si v Praze-Braníku v letech 1970–1976 postavilo družstvo složené převážně z výtvarných umělců.

Kniha detailně mapuje nejen samotný projekt, jeho koncepci a řešení jednotlivých domů, ale na příkladu vzniku a práce jednoho konkrétního družstva též praxi a financování družstevní formy výstavby na pozadí legislativních, ekonomických a společenských změn konce šedesátých let. Zasazuje tak celou výstavbu do kontextu doby, stejně jako rozšiřující text věnovaný družstevnímu způsobu realizace skupinových rodinných domků v souvislosti s bytovou politikou a centrálně plánovaným hospodářstvím tehdejšího Československa. Kniha je opatřena bohatým množstvím dosud nepublikovaných dobových fotografií. Specifickou atmosféru areálu a současný stav přibližuje fotoesej Petera Faba.

O autorkách

Ing. arch. Mgr. Michaela Janečková, Ph.D., historička architektury a pedagožka, je absolventkou magisterského i doktorského programu Katedry teorie a umění na UMPRUM. Ve svých pracích se zabývá českou poválečnou architekturou.

Mgr. Irena Lehkoživová, Ph.D., historička architektury, pracuje v Archivu výtvarného umění a je spoluzakladatelkou Galerie VI PER.

Mgr. Eva Novotná, Ph.D., historička architektury. Zabývá se dějinami architektury 2. poloviny 20. století a historií sídlišť. Zpracovala část věnovanou výkladu fungování družstevnictví za socialismu.

Podobné příspěvky