Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

63. Tištěná architektura / Jitka Škopová (ed.) – Průmysl a umění

pátek 7. června v 18:30 / Vladimírovo knihkupectví Serius

Vladimírovo knihkupectví Serius a spolek PLAC vás zvou na 63. přednášku z cyklu Tištěná architektura, která se uskuteční v pátek 7. června v 18:30.

Textilní designérka, vysokoškolská pedagožka a editorka MgA. Jitka Škopová představí sérii čtyř publikací, která vznikla pod jejím vedením v rámci výzkumného projektu Průmysl a umění / Opomíjené regionální osobnosti podnikatelů coby hybatelů hospodářského pokroku Československa, jejich význam a spolupráce s umělci, architekty a designéry.

Knihy předkládají spletité a mnohdy pohnuté osudy českých a slovenských rodin na začátku 20. století. V době nebývalého rozkvětu průmyslu v prvních desetiletích minulého století se dobře zajištění a vlivní majitelé továren začínali podílet na uměleckém provozu. Objednávali a podporovali výtvarníky, čímž pomáhali utvářet podobu výtvarného umění první republiky.

Seznámíte se s Fischerovými, majiteli cihelny v Libčicích nad Vltavou, a umělkyní Marií Fischerovou-Kvěchovou, která s nimi svůj život i tvorbu úzce provázala, poznáte bratry Binkovy a jejich koželužnu v Krucemburku, jejichž švagr architekt Josef Gočár jim mimo jiné postavil rodinnou Červenou vilu, nahlédnete do textilní továrny Josefa Sochora, který spolupracoval s mnohými českými umělci, především pak s Františkem Kyselou. Připomenete si také dr. Karla Kocha, pro kterého jeho celoživotní přítel architekt Dušan Jurkovič navrhl soukromé sanatorium.

Publikace hlouběji prozkoumávají a představují vědomí národní a multikulturní československé identity a vyzdvihují úlohu v procesu formování moderního národa.

MgA. Jitka Škopová
textilní designérka, vysokoškolská pedagožka. Absolvovala SPŠT v Brně, obor textilní tvorba, ve studiu pokračovala i na brněnské ŠUŘ v ateliéru malby a studium zakončila roku 2001 na pražské VŠUP v ateliéru textilní tvorby,kde absolvovala i jednoletou stáž v ateliéru ilustrace. Rok nato pobyla ve finském Institute of Art and Design, Helsinky.Od roku 2001 působila jako hlavní designérka pro přední textilní podnik Mileta a.s. Roku 2006 získává cenu Design Centra České republiky za Dobrý Design – kvalitní český suvenýr. V letech 2009-2023 byla vedoucí Ateliéru textilu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.
Jitka Škopová se zabývá navrhováním textilních desénů, produktovým designem, spolupracuje s výrobci, architekty a módními návrháři. Je zastoupena ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea Praha a Moravské galerie Brno.

Přednáška se koná s finanční podporou Nadace české architektury a statutárního města Jablonec nad Nisou.

Podobné příspěvky