Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

Územní plán Jablonce nad Nisou

Hodně lidí si myslí, že proniknout do tajů a spletitosti územního plánu je parketa pro odborníky. Částečně tomu tak je. Územní plán (ÚP) je součástí plánovací dokumentace, která představuje komplexní pohled na město a dává pravidla jeho rozvoji. Je zpracován odborníky a jeho prostudování je časově značně náročné.

Důležitým předpokladem však je, že územní plán by měl být vzájemnou dohodou mezi státní správou, samosprávou a lidmi, kteří v území, jehož povahu ÚP upravuje, žijí. Chybí-li plánu srozumitelnost, protiřečí-li si, nejsou-li jeho výstupy zdůvodněny, nemůžeme ho považovat za kvalitně zpracovaný.

Cílem PLACu je mimo jiné kultivace veřejného prostoru města a krajiny. Proto je jedním z témat i nový územní plán, který veřejný prostor i krajinu bude dlouhodobě ovlivňovat.

Rádi bychom, aby se pro obyvatele města stal územní plán srozumitelným dokumentem. Aby věděli, jaké proměny mohou očekávat ve svém okolí.

V této rubrice postupně doplňujeme zprávy o průběhu komunikace mezi členy PLACu, zadavatelem a zpracovatelem ÚP

koordinátor projektu: Ida Chuchlíková
zmocněný zástupce veřejnosti při pořizování ÚP: Jakub Chuchlík

2015 prosinec: Věcně shodné připomínky na programu jednání Výboru

stručné shrnutí jednání o věcně shodných připomínkách ze dne 7. 12. 2015  Po té, co sdružení PLAC připravilo (ve spolupráci s architektem Petrem Klápštěm a doktorkou Michaelou Pixovou) 6 věcně shodných připomínek k územnímu plánu, byli osloveni veřejní zástupci a posbíráno dostatečné množství podpisů k tomu, aby se město námitkami ...

Více

6 námitek k územnímu plánu a podpisový arch

6 námitek k územnímu plánu a podpisový arch

Sdružení PLAC ve spolupráci s architekty ing. arch. Petrem Klápštěm, Ph.D., MgA. Idou Chuchlíkovou a sociální geografkou RNDr. Michaelou Pixovou, Ph.D. připravilo 6 připomínek k územnímu plánu. Chcete-li, aby se z připomínek staly námitky a v rámci současné legislativy měly tak nejvyšší možnou účinnost, budeme rádi, když připojíte ...

Více

2014 duben: veřejný seminář na téma nový ÚP

28. 4. 2014 se členové PLACu (Dana Janatová, Pavel Janata, Vladimír Opatrný, Ida Chuchlíková a Jakub Chuchlík) zúčastnili veřejného semináře s představením rozpracovanosti nového územního plánu Jablonce nad Nisou. Zde je pár dojmů: Město se podle představeného návrhu má rozšiřovat, aniž by přednostně využívalo kapacity ...

Více

2014 duben: procházkou po 45. změně ÚP

13. 4. 2014 organizoval Osadní výbor Proseč, Občanské sdružení Proseč a Občanského sdružení NATURA procházku po lokalitě plánované výstavby rezidenčního obytného souboru FUTURUM I. a II. pro nových několik tisíc obyvatel. Členové PLACu byli přizváni, aby s účastníky procházky debatovali o možných dopadech plánované zástavby.

Více

2014 březen: otevřený dopis primátorovi

27. 3. 2014 členové PLACu v návaznosti na jednání zastupitelstva 20. 3. 2014 adresovali panu primátorovi Petru Beitlovi následující otevřený dopis:  Vážený pane primátore, náš dopis ze dne 19. 2. 2014 vyjadřoval náš občansko‐profesní postoj k rozvoji našeho města a byl psán v dobré víře v konstruktivní dialog. Z toho důvodu jsme ocenili ...

Více

2014 únor: otevřený dopis zastupitelům

19. 2. 2014 členové PLACu adresovali zastupitelům města následující otevřený dopis: Vážený pane primátore, paní náměstkyně, pánové náměstci, vážení zastupitelé města Jablonce, obracíme se na Vás jako občané města, ve kterém jsme vyrostli, kam jsme se vraceli v průběhu studií i během pobytů v zahraničí, kde jsme sbírali ...

Více